BUY A CARD | Nizhny Card
BUY A CARD
BUY A CARD
1
1 day
700 ₽
24 hours
buy card
2
2 days
900 ₽
48 hours
buy card
3
3 days
1100 ₽
72 hours
buy card
5
5 days
1500 ₽
120 hours
buy card
7
7 days
1900 ₽
168 hours
buy card
TOURIST INFORMATION CENTER OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION
Nizhny Novgorod,
st. Malaya Pokrovskaya, 2a
Monday - Friday
9:00 - 18:00
+7 (831) 435-11-22