Acheter une carte | Nizhny Card
Acheter une carte
Acheter une carte
1
1 jour
700 ₽
24 heures
acheter
2
2 jours
900 ₽
48 heures
acheter
3
3 jours
1100 ₽
72 heures
acheter
5
5 jours
1500 ₽
120 heures
acheter
7
7 jours
1900 ₽
168 heures
acheter
CENTRE TOURISTIQUE ET INFORMATIQUE DE NIJNI NOVGOROD
Nizhny Novgorod,
st. Malaya Pokrovskaya, 2a
lundi - vendredi
9:00 - 18:00
+7 (831) 435-11-22